ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان خارجی در مدارس

نوشته ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان خارجی در مدارس اولین بار در نایس تولز پدیدار شد.